വി. കോസ്മോസും ദമിയാനോസും

വി. കോസ്മോസും ദമിയാനോസും

അക്കബിയായില്‍ ജനിക്കുകയും സിറിയയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുകയും ചെയ്ത രണ്ടു സഹോദരന്മാരാണു കോസ്മോസും ദമിയാനോസും.  ഡയോക്ലീഷ്യന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്തു ഗവര്‍ണര്‍ ലിബിയാനിന്‍റെ കല്പന പ്രകാരം ദൈവവിശ്വാസം കാത്തു പാലിച്ചതിന്‍റെ പേരില്‍ ഈ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര്‍ മര്‍ദ്ദനങ്ങള്‍ക്കും ശിരച്ഛേദനത്തിനും വിധേയരായി.

Related Stories

No stories found.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org