ക്ലൂണിയിലെ വി. ഓഡോ

ക്ലൂണിയിലെ വി. ഓഡോ

ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും ക്ലേശങ്ങളിലും ആശ്വാസങ്ങളിലും ദൈവത്തെ മുറുകെപ്പിടിക്കാന്‍ സാധിച്ചൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ വിശുദ്ധന്‍. അനുസരണവും വിധേയത്വവുമാണ് ഈ വിശുദ്ധന്‍റെ മുതല്‍ക്കൂട്ട്.

Related Stories

No stories found.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org