പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള സുകൃതജപങ്ങള്‍

പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള സുകൃതജപങ്ങള്‍

***♠*പരിശുദ്ധ ജപമാല രാജ്ഞീ, ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമേ…
********************************************************************
***♠*അമലോത്ഭവ മാതാവേ, ആത്മശരീര വിശുദ്ധി പാലിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമേ.
***********************************************************************************************
***♠*ഈശോയുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ മറിയമേ, അങ്ങിപ്പോള്‍ എനിക്കും അമ്മയായിരിക്കേണമേ.
****************************************************************************************
***♠*അമ്മേ സ്വര്‍ഗ്ഗാരോപിത നാഥേ, സ്വര്‍ഗ്ഗീയജീവിതം സദാ സ്വപ്നം കാണുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വരം തരേണമേ.
****************************************************************************************************
***♠*ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ കാരണമായ പരിശുദ്ധ മറിയമേ, ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണമേ.
*******************************************************************************************
***♠*മറിയമേ, എന്റെ അമ്മേ, എന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളേണമേ.
****************************************************
***♠*അമ്മേ, വ്യാകുലമാതാവേ, സഹനങ്ങളില്‍ അമ്മയുടെ മാതൃക പിഞ്ചെല്ലുവാന്‍ എല്ലാ മക്കളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ.
******************************************************************************************************************

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org