പേരുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

പേരുകളും അര്‍ത്ഥങ്ങളും

യൗസേപ്പ് – വളര്‍ത്തുന്നവന്‍
യാക്കോബ് – ചതിയന്‍, സ്ഥാനം തട്ടിയെടുത്തവന്‍, കുതികാലില്‍ പടിച്ചവന്‍
യോഹന്നാന്‍ – ദൈവം ദയാമയന്‍
യോന – പ്രാവ്
യൂദാ – പ്രശംസാര്‍ഹന്‍
ശിമയോന്‍ – ദൈവം എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടു
സക്കേവൂസ് – വിശുദ്ധമായത്
സക്കറിയ – ദൈവം അനുസ്മരിക്കുന്നു.
സാറാ – രാജകുമാരി
സാവൂള്‍ – ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭാവം
സാംസണ്‍ – സൂര്യനെപ്പോലെയുള്ളവന്‍
സാമുവേല്‍ – ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുവാങ്ങിയത്
സോളമന്‍ – സമാധാനം
ഹവ്വാ (ഹയാ) – ജീവന്‍
പീലിപ്പോസ് – കുതിരയുടെ സ്‌നേഹിതന്‍
യൂദാ – പ്രശംസാര്‍ഹന്‍
റഫായേല്‍ – ദൈവം സുഖപ്പെടുത്തി

Related Stories

No stories found.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org