ലോഗോസ് ക്വിസ്

സോഫി ജോസഫ് അരീക്കല്‍
ലോഗോസ് ക്വിസ്
Q

ആഷേര്‍ ഗോത്രത്തിനു ലഭിച്ച ദേശത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി പടിഞ്ഞാറു സ്പര്‍ശിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്?

A

പടിഞ്ഞാറു കാര്‍മ്മലും ഷിഹോര്‍ ലിബ്‌നത്തും

Q

ജോഷ്വ 21:45 ല്‍ ആരോട് കര്‍ത്താവു ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാം നിറവേറിയത്?

A

ഇസ്രായേല്‍ ഭവനത്തോട്

Q

ജോഷ്വ 24-ാം അധ്യായത്തില്‍ ഏതെല്ലാം വാക്യങ്ങളിലാണ് ''ഇസ്രായേല്‍ കര്‍ത്താവിനെ സേവിക്കും'' എന്നു പറയുന്നത്?

A

24:18, 24:21, 24:24

Q

''അത് അവരുടെയിടയില്‍ കത്തിജ്വലിക്കും.'' എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രഭാഷകന്‍ ഇതു പറയുന്നത്?

A

കര്‍ത്താവിനെ പരിത്യജിക്കുന്നവരുടെയിടയില്‍ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അപവാദത്തെക്കുറിച്ച് (28:23)

Q

പ്രതികാരം സിംഹത്തെപ്പോലെ പതിയിരിക്കുന്നത് ആര്‍ക്കുവേണ്ടി?

A

അഹങ്കാരിക്കുവേണ്ടി (പ്രഭാ. 27:28)

Q

ലൂക്കാ സുവിശേഷകന്റെ 1-8 അധ്യായങ്ങളില്‍ 'സത്യമായി ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു' എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന വാക്യങ്ങള്‍ ഏവ?

A

4:24, 4:25

Q

മിണ്ടരുത് എന്ന് യേശു ശാസിച്ചു പറയുന്നത് ആരോട്?

A

കഫര്‍ണാമിലെ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചവനോട്

Q

നമ്മുടെ പാദങ്ങളെ എവിടേക്ക് നയിക്കാനാണ് യോഹന്നാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സഖറിയാ പ്രവചിച്ചത്?

A

സമാധാനത്തിന്റെ മാര്‍ഗത്തിലേക്ക്

Q

2 കോറി 6:15 ല്‍ 'ബലിയാല്‍' എന്നത് വിവക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത്?

A

തിന്മയുടെ മൂര്‍ത്തിഭാവമോ, അവസാനനാളുകളിലെ ക്രിസ്തു വൈരിയോ

Q

ആരെക്കാണാനാണ് പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ത്രോവാസില്‍ നിന്ന് മക്കദോനിയയിലേക്ക് പോയത്?

A

തീത്തോസിനെ (2:13)

Q

ജോഷ്വാ 15:42-44 ല്‍ സമതലത്തിലെ എത്ര പട്ടണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു?

A

ഒമ്പത്

Q

നഫ്താലി ഗോത്രത്തിന് കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് പട്ടണങ്ങളോടും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളോടും കൂടി ലഭിച്ച അവകാശം എന്ത്?

A

പത്തൊമ്പത് പട്ടണങ്ങളും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളും

Q

'ഇസ്രായേല്‍ ദേശം സ്വന്തമാക്കുന്നു' എന്ന വചനഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്യഭാഗം ഏത്?

A

ജോഷ്വ 21:43-45

Q

ആരുടെ തെറ്റുകള്‍ അവഗണിക്കരുതെന്നാണ് പ്രഭാഷകന്‍ മുപ്പതാം അധ്യായത്തില്‍ പറയുന്നത്?

A

പുത്രന്റെ (30:11)

Q

''അവസാനം നീ അതിന്റെ വില അറിയും'' എന്ന് പ്രഭാഷകന്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?

A

പ്രഭാഷകന്റെ വാക്ക് കേള്‍ക്കാതെ അവഗണിച്ചാല്‍ (പ്രഭാ. 31:22)

Q

ലൂക്കാ 1-8 അധ്യായങ്ങളില്‍ ജ്ഞാനം എന്ന വാക്കുള്ള 3 വാക്യങ്ങള്‍ ഏവ?

A

ലൂക്കാ 2:40, 2:52, 7:35

Q

''കേള്‍ക്കാന്‍ ചെവിയുള്ളവന്‍ കേള്‍ക്കട്ടെ'' എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്?

A

സ്വരമുയര്‍ത്തി (8:8)

Q

ലൂക്കാ 8:9-15 ല്‍ വചനം / ദൈവവചനം എത്ര പ്രാവശ്യം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു?

A

ഏഴു പ്രാവശ്യം

Q

2 കോറിന്തോസ് 3-ാം അധ്യായത്തില്‍ ''കര്‍ത്താവ് ആത്മാവാണ്'' എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങള്‍?

A

3:17, 3:18

Q

പൂരിപ്പിക്കുക: എന്തെന്നാല്‍, ഞങ്ങള്‍ നയിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് കാഴ്ചയാലല്ല ....... .

A

ഞങ്ങള്‍ക്കു നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് (5:7)

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org