ആവിലായിലെ അമ്മത്രേസ്യയുടെ പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

ആവിലായിലെ അമ്മത്രേസ്യയുടെ പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

1) ആഭ്യന്തര ഹര്‍മ്മ്യം (Interior Castle of the Mansions)
2) പൂര്‍ണ്ണതയിലേക്കുള്ള വഴി (The way to Perfection)
3) The Life of St. Theresa of Jesus

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org