സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 4

ജോഷ്വാ (അദ്ധ്യായം 7, 8)
സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 4

1) കര്‍ത്താവിന്റെ കോപം ജനത്തിനു നേരെ ജ്വലിക്കാന്‍ കാരണം?

  • നിഷിദ്ധ വസ്തുക്കള്‍ ഇസ്രായേല്‍ജനം എടുത്തതുകൊണ്ട്

2) ജോഷ്വാ സാഷ്ടാംഗം വീണ് കര്‍ത്താവിനോട് പരാതിപ്പെട്ടത് എപ്പോള്‍?

  • ഇസ്രായേല്‍ക്കാര്‍ ആയി പട്ടണത്തില്‍നിന്ന് തോറ്റോടിയപ്പോള്‍

3) ഇസ്രായേല്‍ ജനത്തിന് ശത്രുക്കളെ ചെറുത്തു നില്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം?

  • കര്‍ത്താവിന്റെ കല്പന ലംഘിച്ചതിനാല്‍

4) പ്രഭാതത്തില്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ മുമ്പില്‍ ജനം എങ്ങനെ വരണം?

  • ഗോത്രം ഗോത്രമായി

5) നിഷിദ്ധ വസ്തുക്കളുമായി പിടിക്കപ്പെട്ടവനെ എന്ത് ചെയ്യണം?

  • സകല വസ്തുക്കളോടും കൂടെ അഗ്നിക്കിരയാക്കണം

6) ആഖാന്റെ ഗോത്രം ഏത്?

  • യൂദാ

7) ആയിപട്ടണത്തെ ആക്രമിക്കുവാന്‍ എത്ര പേരെയാണ് ജോഷ്വാ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

  • ധീരപരാക്രമികളായ മുപ്പതിനായിരംപേര്‍

8) ഇസ്രായേല്‍ക്കാര്‍ ആയിപട്ടണം ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ ജോഷ്വാ ചെയ്തത് എന്ത്?

  • ജോഷ്വാ കുന്തം നീട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കരം പിന്‍വലിച്ചില്ല

9) ജോഷ്വാ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനുവേണ്ടി ബലിപീഠം നിര്‍മ്മിച്ചതെവിടെ?

  • എബാല്‍മലയില്‍

10) ജോഷ്വാ ജനത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ കല്ലില്‍ കൊത്തിവച്ചത് എന്ത്?

  • മോശ എഴുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ്‌

Related Stories

No stories found.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org