ജീവിതമൂറും മൊഴികള്‍

ജീവിതമൂറും മൊഴികള്‍

എനിക്കു ഭാവനാശക്തിയില്ല.
പിതാവായ ദൈവത്തെ
ചിത്രീകരിക്കാന്‍ എനിക്കു കഴിവില്ല.
ആകപ്പാടെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്
യേശുവിനെയാണ്
(കല്‍ക്കട്ടയിലെ വി. മദര്‍ തെരേസ)

Related Stories

No stories found.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org