സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 : [No. 9]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ അധ്യായം - 9
സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 : [No. 9]
  • ക്വിസ് മാസ്റ്റര്‍ : സോഫ് ജോസഫ് അരീക്കല്‍

Q

അബിമെലക്കിന്റെ അമ്മയുടെ ദേശം ഏത് ? (9:1)

A

ഷെക്കെം

Q

അബിമെലക്കിന്റെ പിതൃഭവനം എവിടെയാണ് ? (9:5)

A

ഓഫ്രായില്‍

Q

അബിമെലക്കിങ്കലേക്ക് ചാഞ്ഞത് ആരുടെ ഹൃദയം ആണ് ? (9:3)

A

ഷെക്കെം നിവാസികളുടെ

Q

'നീ വന്ന് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുക' വൃക്ഷങ്ങള്‍ ആരോടാണ് ഇതു പറഞ്ഞത് ? (9:10)

A

അത്തിമരത്തോട്

Q

അബിമെലക്കിനെ ഷെക്കെമില്‍ രാജാവായി വാഴിച്ചത് ആര് ? (9:6)

A

ഷെക്കെമിലെയും ബത്ത്മില്ലോ യിലെയും എല്ലാ പൗരന്മാരും ഒന്നിച്ചുകൂടി

Q

യോത്താം അബിമെലക്കിന്റെ ആരാണ് ? (9:21)

A

സഹോദരന്‍

Q

ഷെക്കമിന്റെ പിതാവ് ? (9:28)

A

ഹാമോര്‍

Q

അബിമെലക്ക് താമസമാക്കിയ സ്ഥലം ഏത് ? (9:41)

A

അറുമ

Q

ഷെക്കം നിവാസികളുടെ നേതാവായി അബിമെലക്കിനോട് പോരാടിയത് ആര് ? (9:39)

A

ഏബദിന്റെ പുത്രനായ ഗാല്‍

Q

അബിമെലക്കും സൈന്യവും ഷെക്കെമിനെതിരായി നാല് ഗ ണങ്ങളായി പതിയിരുന്നത് എപ്പോള്‍ ? (9:34)

A

രാത്രിയില്‍

Q

ഇടിച്ചുനിരത്തി ഉപ്പ് വിതറിയ പട്ടണം ഏത് ? (9:45)

A

ഷെക്കെം

Q

ആയിരത്തോളം വരുന്ന ഷെക്കെം ഗോപുരനിവാസികള്‍ തീവച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട കോട്ട ഏത് ? (9:50)

A

എല്‍ബറിത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കോട്ട

Q

അബിമെലക്ക് പാളയമടിച്ചു പിടിച്ചടക്കിയ സ്ഥലം ഏത് ? (9:50)

A

തെബെസ്

Q

അബിമെലക്കിനെ കൊന്നതാര് ? (9:54)

A

തന്റെ ആയുധവാഹകനായ യുവാവ്

Q

ആരുടെ ശാപമാണ് ഷെക്കെം നിവാസികളുടെ മേല്‍ പതിച്ചത് ? (9:57)

A

ജറൂബ്ബാലിന്റെ പുത്രനായ യോത്താമിന്റെ

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org