സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 13

വി. മര്‍ക്കോസ് സുവിശേഷം (അദ്ധ്യായം 9, 10, 11)
സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 13

1) ഉയര്‍ന്ന മലയില്‍വച്ച് യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചവര്‍ ആരെല്ലാം?

  • ഏലിയായും, മോശയും

2) വിശ്വാസമില്ലാത്ത തലമുറയേ, എത്രനാള്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് യേശു പറയുവാന്‍ കാരണം?

  • അശുദ്ധാത്മാവിനെ ബഹിഷ്‌കരിക്കാന്‍

3) ശിശുവിനെ കരങ്ങളില്‍ വഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത്...?

  • ഇതുപോലുള്ള ഒരു ശിശുവിനെ എന്റെ നാമത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നവന്‍ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

4) ഒന്നാമനാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത്?

  • എല്ലാവരുടെയും ദാസനായിരിക്കുക

5) മനുഷ്യന് ഇത് അസാധ്യമാണ് .................. അവിടുത്തേക്ക് എല്ലാം സാധിക്കും.

  • ദൈവത്തിന് അങ്ങനെയല്ല.

6) വധിക്കപ്പെട്ട ശേഷം തനിക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്?

  • മൂന്ന് ദിവസത്തിനു ശേഷം ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കും

7) സെബദീപുത്രന്മാര്‍ ആരെല്ലാം?

  • യാക്കോബും യോഹന്നാനും

8) വിജാതീയരുടെ മേല്‍ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആര്?

  • വിജാതീയരുടെ പ്രമാണികള്‍

9) മനുഷ്യപുത്രന്‍ വന്നിരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കാനും സ്വന്തംജീവന്‍ അനേകര്‍ക്ക് മോചനദ്രവ്യമായി നല്കുവാനുമാണ്. അദ്ധ്യായവും വാക്യവും?

  • 10:45

10) യേശുവിന്റെ ജറുസലെമിലേയ്ക്കുള്ള രാജകീയപ്രവേശനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അദ്ധ്യായം?

  • 11-ാം അദ്ധ്യായം.

Related Stories

No stories found.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org