സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 5

സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 5

1) ജെറിക്കോയോടും ആയ് പട്ടണത്തോടും ജോഷ്വാ ചെയ്തതറി ഞ്ഞ് തന്ത്രപൂര്‍വ്വം പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് ആര്?

  • ഗിബയോന്‍ നിവാസികള്‍

2) കര്‍ത്താവിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശമാരായാതെ ഇസ്രായേല്‍ക്കാര്‍ ആരുടെ ഭക്ഷണപദാര്‍ത്ഥങ്ങളിലാണ് പങ്കുചേര്‍ന്നത്?

  • ഗിബയോന്‍കാരുടെ

3) ഗിബയോന്‍കാരെ ജോഷ്വാ ശപിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്ത്?

  • ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തില്‍ വെള്ളം കോരുകയും വിറകു വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന അടിമകളായിരിക്കും.

4) ഗിബയോന്‍കാര്‍ ജോഷ്വായോട് വ്യാജം പറയുവാന്‍ കാരണം?

  • ഇസ്രായേലിന്റെ മുന്നേറ്റത്തില്‍ ഭയന്ന് ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുവാന്‍

5) ഗിബയോനെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ജറുസലെം രാജാവ് പറയുവാന്‍ കാരണം?

  • അവര്‍, ജോഷ്വായോടും ഇസ്രായേല്‍കാരോടും സമാധാനസന്ധി ചെയ്തതുകൊണ്ട്.

6) അമോര്യരെ ഇസ്രാേയല്‍ക്കാര്‍ വകവരുത്തിയത് എവിടെ വച്ച്?

  • ഗിബയോനില്‍ വച്ച്

7) ഇസ്രായേല്‍കാര്‍ വാളുകൊണ്ട് നിഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ മരണമടഞ്ഞതെങ്ങനെ?

  • കര്‍ത്താവ് കന്മഴ വര്‍ഷിച്ച്

8) ജോഷ്വാ കര്‍ത്താവിനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം സൂര്യനോട് പറഞ്ഞത് എന്ത്?

  • സൂര്യാ, നീ ഗിബയോനില്‍ നിശ്ചലനായി നില്ക്കുക.

9) സൂര്യന്‍ നിശ്ചലനായി നിന്നു: ചന്ദ്രന്‍ അനങ്ങിയതുമില്ല. അദ്ധ്യാ യം വാക്യം?

  • ജോഷ്വാ 10:13

10) ഉറപ്പും ധൈര്യവുമുള്ളവരായിരിക്കുവിന്‍ എന്ന് ജോഷ്വാ പറഞ്ഞത് ആരോട്?

  • ഭയപ്പെടുകയും ചഞ്ചലചിത്തരാകുകയും ചെയ്ത ഇസ്രായേല്‍ക്കാരോട്.

Related Stories

No stories found.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org