സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 16

2 കോറിന്തോസ് (അധ്യായം 1, 2)
സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 16

ക്വിസ് മാസ്റ്റര്‍ : സി. ജീസ് മരിയ FSC

Q

പൗലോസും സഹോദരന്‍ തിമോത്തേയോസും ചേര്‍ന്ന് ആര്‍ക്കാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത്?

A

കോറിന്തോസിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കും അക്കായിയായിലെങ്ങുമുള്ള വിശുദ്ധര്‍ക്കും

Q

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനങ്ങളില്‍ എങ്ങനെ പങ്കുചേരുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് ശ്ലീഹാ പറയുന്നത്?

A

സമൃദ്ധമായി

Q

മരണ ഭയം ഉണ്ടാകത്തക്കവിധം കഠിനമായും ദുസ്സഹമായും പീഢിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ വച്ച്?

A

ഏഷ്യയില്‍

Q

ഒരേ സമയം അതേ എന്നും അല്ല എന്നും പറയാന്‍ മുതിരുന്നതാര്?

A

ലൗകികമനുഷ്യന്‍

Q

ഞങ്ങളെ നിങ്ങളോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ആരാണ്?

A

ദൈവം

Q

ഞാന്‍ എന്തെങ്കിലും ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, അത് ആരുടെ നാമത്തിലാണ് എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്?

A

ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില്‍

Q

ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാന്‍ കര്‍ത്താവില്‍ എനിക്കായി ഒരു വാതില്‍ തുറക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ വച്ച്?

A

ത്രോവാസില്‍

Q

ത്രോവാസില്‍ പൗലോസിന്റെ മനസ്സിന് ഒരു സ്വസ്ഥതയും ലഭിക്കാഞ്ഞത് ആരെ കാണാത്തതുകൊണ്ട്?

A

തീത്തോസ്

Q

ആരുടെയെല്ലാം ഇടയിലാണ് ഞങ്ങള്‍ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിമളമാണ് എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നത്?

A

രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയിടയിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയിടയിലും

Q

എവിടെ മായം ചേര്‍ത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് 2:17 ല്‍ പറയുന്നത്?

A

ദൈവവചനം

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org