സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 : [No. 6]

സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 : [No. 6]
Q

ഇസ്രായേല്‍ക്കാര്‍ വിത്ത് വിതച്ച് കഴിയുമ്പോള്‍ അവരെ ആക്രമിച്ചിരുന്നത് ആര് ?

A

മിദിയാന്‍കാരും അമലേക്യരും പൗരസ്ത്യരും

Q

6:4 അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേലിനെതിരെ താവളമടിച്ചത് ആര് ?

A

മിദിയാന്‍കാര്‍, അമലേക്യര്‍ പൗരസ്ത്യര്‍

Q

ഇസ്രായേല്‍ ജനം മിദിയാന്‍കാര്‍ നിമിത്തം കര്‍ത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചപ്പോള്‍ ഇസ്രായേലിന് അവിടുന്ന് അയച്ചത് ആരെ?

A

ഒരു പ്രവാചകനെ

Q

6:10 ല്‍ നിങ്ങള്‍ വന്ദിക്കരുത് എന്ന് കര്‍ത്താവ് ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് ?

A

നിങ്ങള്‍ വസിക്കുന്ന ദേശത്തെ അമോര്യരുടെ ദേവന്മാരെ

Q

മിദിയാന്‍കാര്‍ കാണാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഗിദേയോന്‍ എവിടെയാണ് ഗോതമ്പ് മെതിച്ചത് ? (6:11)

A

മുന്തിരിച്ചക്കില്‍

Q

6:12 ല്‍ ഗിദേയോനെ കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?

A

ധീരനും ശക്തനുമായ മനുഷ്യാ

Q

ഗിദേയോനെ കര്‍ത്താവ് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് അയച്ചത് ? (6:14)

A

സര്‍വശക്തിയോടും കൂടെ പോയി ഇസ്രായേലിനെ മിദിയാന്‍കാരുടെ കൈയില്‍നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാന്‍

Q

ഒറ്റയാളെയെന്നപ്പോലെ മിദിയാന്‍കാരെ നിഗ്രഹിക്കാന്‍ കര്‍ത്താവ് ഗിദേയോനെ അയച്ചപ്പോള്‍ അവനോട് എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ?

A

ഞാന്‍ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും

Q

ഗിദേയോന്‍ ഓക്കുമരത്തിന്‍ കീഴില്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന് കാഴ്ച സമര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍ ദൂതന്‍ പറഞ്ഞത് എന്ത് ? (6:20)

A

ഇറച്ചിയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും എടുത്ത് ഈ പാറമേല്‍ വയ്ക്കുക. ചാറ് അതിന്മേല്‍ ഒഴിക്കുക.

Q

6:28 ല്‍ അതിരാവിലെ പട്ടണവാസികള്‍ ഉണര്‍ന്നപ്പോള്‍ കണ്ടതെന്ത് ?

A

ബാലിന്റെ യാഗപീഠം തകര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അഷേരപ്രതിഷ്ഠ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയതായി പണിത ബലിപീഠത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ കാളയെ അര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Q

'അവന്‍ ദൈവമാണെങ്കില്‍ സ്വയം പോരാടട്ടെ' ആര് ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ? (6:31)

A

യോവാഷ് ബാലിനേക്കുറിച്ച്

Q

മിദിയാന്‍കാരും അമലേക്യരും പൗരസ്ത്യരും ഒന്നിച്ചു കൂടി ........................... കടന്ന് ജസ്രേല്‍ താഴ്‌വരയില്‍ താവളമടിച്ചു. (6:33)

A

ജോര്‍ദാന്‍

Q

ഗിദേയോന്‍ ഏതെല്ലാം ഗോത്രങ്ങളിലേക്കാണ് സന്ദേശ വാഹകരെ അയച്ചത് ? (6:35)

A

മനാസ്സേയേ, ആഷേര്‍, സെബുലൂണ്‍, നഫ്താലി

Q

ഗിദേയോന്‍ ദൈവത്തോടു ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ അടയാളത്തില്‍ വസ്ത്രം എന്തുകൊണ്ടുള്ളത് ? (6:37)

A

ആട്ടിന്‍രോമം

Q

അങ്ങനെതന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് 6:38 ല്‍ പറയുന്നത് എന്ത് ?

A

കളത്തില്‍ വിരിച്ച ആട്ടിന്‍രോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രത്തില്‍ മഞ്ഞ് കാണപ്പെട്ടു. കളം മുഴുവന്‍ ഉണങ്ങിയുമിരുന്നു.

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org