സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [11]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 5 [11-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [11]
Q

കര്‍ത്താവിനെ തുണയ്ക്കാന്‍ അണി നിരക്കാതിരുന്ന ഇസ്രായേല്‍ നഗരം ഏത് ? (5:23)

A

മെറോസ്

Q

മെറോസിനെ ശപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആര് ? (5:23)

A

കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍

Q

ജായേലിന്റെ ഭര്‍ത്താവ് ആര് ? (5:24)

A

കേന്യനായ ഹേബെര്‍

Q

എന്തിലാണ് ജായേല്‍ കട്ടത്തൈര് കൊണ്ടുവന്നത് ? (5:25)

A

രാജകീയ താലത്തില്‍

Q

സിസേറയുടെ ചെന്നി കുത്തിത്തുളച്ചത് ആര് ? (5:26)

A

കേന്യനായ ഹേബെറിന്റെ ഭാര്യ ജായേല്‍

Q

സിസേറയുടെ അമ്മയുടെ സഖികളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? (5:29)

A

ജ്ഞാനവതികള്‍

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org