സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [7]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 4 [7-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [7]
Q

കേന്യന്‍ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേര്‍ ? (4:11)

A

ഹേബെര്‍ & ഹോബാബ്

Q

ബാറക്ക് താബോര്‍ മലയില്‍ അണിനിരത്തിയവര്‍ ? (4:6)

A

പതിനായിരം

Q

കേന്യനായ ഹേബെറിന്റെ കുടുംബവുമായി സൗഹൃദത്തിലിരുന്നത് ആര് ? (4:17)

A

യാബീന്‍

Q

പ്രഭോ എന്ന് സിസേറയെ സംബോധന ചെയ്തത് ആര് ? (4:18)

A

ജായേല്‍

Q

ജായേലിന്റെ കൂടാരത്തില്‍ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തി ആര് ? (4:17)

A

സിസേറ

Q

യാബിന്‍ മൊവാസ് രാജാവായിരുന്നു. തെറ്റോ ശരിയോ ?

A

തെറ്റ്. കാനാന്‍ രാജാവായിരുന്നു.

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org