സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [46]

പ്രഭാഷകന്‍ 38 - (46-ാം ദിവസം)
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [46]
Q

സ്മരണാംശമായി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത് ? (38:11)

A

നേര്‍ത്തമാവ്

Q

കാഴ്ചവസ്തുക്കളില്‍ ............... എണ്ണ പകരുക. ? (38:11)

A

കഴിവിനൊത്ത്

Q

രോഗം നിര്‍ണ്ണയിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തി ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ അവിടുത്തെ ................... അവനും കര്‍ത്താവിനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ?

A

അനുഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി

Q

38:16 ആരെ ഓര്‍ത്തു കരയണം ?

A

മരിച്ചവനെ

Q

നിന്റെ കരച്ചില്‍ ............... വിലാപം തീക്ഷ്ണതയുള്ളതും ആയിരിക്കട്ടെ ? (38:17)

A

വേദനാപൂര്‍ണ്ണവും

Q

എത്ര ദിവസം മരിച്ചവനെ ഓര്‍ത്തു ദുഃഖം ആചരിക്കണം ?

A

ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org