സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [45]

പ്രഭാഷകന്‍ 38 - (45-ാം ദിവസം)
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [45]
Q

മുപ്പത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ തലക്കെട്ട് ?

A

വൈദ്യനും രോഗശാന്തിയും

Q

വേദനയകറ്റുകയും രോഗം സുഖമാക്കുകയും എന്ത് ?

A

മനുഷ്യരുടെ സിദ്ധികള്‍

Q

ഭൂമുഖത്ത് അവിടുന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ?

A

ആരോഗ്യം

Q

ഉദാസീനത കാണിക്കരുതാത്ത സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ?

A

(1) രോഗം വരുമ്പാള്‍ (2) മൃതദേഹം സമര്‍ഹമായി സംസ്‌ക്കരിക്കാന്‍

Q

അവിടുന്ന് നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതെപ്പോള്‍ ?

A

കര്‍ത്താവിനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍

Q

ഹൃദയത്തില്‍ നിന്ന് കഴുകിക്കളയേണ്ടത് എന്ത് ? (38:10)

A

പാപം

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org