സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [42]

പ്രഭാഷകന്‍ 37 - (42-ാം ദിവസം)
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [42]
Q

ചിന്തയുടെ നാല് ശാഖകള്‍ ? (37:18)

A

നന്മയും - തിന്മയും - ജീവനും - മരണവും

Q

മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്നവരെ പ്രഭാഷകന്‍ എന്തു വിളിക്കുന്നു ?

A

സമര്‍ത്ഥന്മാര്‍

Q

സ്വന്തം ജനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നതാര് ? (37:23)

A

ജ്ഞാനി

Q

ദിനങ്ങള്‍ പരിമിതമായത് ആരുടെ ? (37:23)

A

മനുഷ്യന്റെ

Q

എന്താണ് സംഖ്യാതീതമെന്ന് പ്രഭാഷകന്‍ പറയുന്നത് ? (37:25)

A

ഇസ്രായേലിന്റെ ദിനങ്ങള്‍

Q

ആരുടെ നാമം അനശ്വരമാകും ? (37:26)

A

ജ്ഞാനിയുടെ

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org