സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [36]

പ്രഭാഷകന്‍ 36 - [36-ാം ദിവസം)}
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [36]
Q

അധ്യായം 36 ന്റെ രണ്ടു തലക്കെട്ടുകള്‍ ഏവ ?

A

1) ഇസ്രായേലിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥന; 2) ശ്രേഷ്ഠമായതു തിരഞ്ഞെടുക്കുക

Q

ജനം എന്തു പ്രകീര്‍ത്തിക്കണം ? (36:10)

A

അങ്ങയുടെ കരുത്തേറിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ

Q

അങ്ങയുടെ കരബലം എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കണം ? (36:6-7)

A

അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തിച്ച്

Q

ആര്‍ക്കെതിരെ അങ്ങ് കരമുയര്‍ത്തണം ? (36:3)

A

അന്യജനതകള്‍ക്കെതിരെ

Q

36:1 ല്‍ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു ?

A

എല്ലാറ്റിന്റെയും ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ

Q

ആദ്യജാതനെ പോലെ കര്‍ത്താവ് പരിഗണിച്ച ജനത ?

A

ഇസ്രായേല്‍

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org