സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [19]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 8 [19-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [19]
Q

സേബായെയും സല്‍മുന്നായെയും വധിച്ചതാര് ? (8:21)

A

ഗിദെയോന്‍

Q

ഇസ്രായേല്‍ ജനം ഗിദെയോനോട് ആര് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ? (8:22)

A

നീയും നിന്റെ പുത്രനും പൗത്രനും

Q

കൊള്ള ചെയ്തു കിട്ടിയ ................... ഓരോരുത്തനും എനിക്ക് തരിക ? (8:24)

A

കര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍

Q

ഗിദെയോനു ലഭിച്ച പൊന്‍കുണ്ഡലങ്ങളുടെ തൂക്കം ? (8:26)

A

ആയിരത്തെഴുന്നൂറു ഷെക്കല്‍

Q

ഗിദെയോന്റെ പട്ടണം ? (8:27)

A

ഓഫ്രാ

Q

ബാല്‍ബറീത്തിനെ തങ്ങളുടെ ദൈവമാക്കിയത് ? (8:30)

A

ഇസ്രായേല്‍ ജനം ഗിദെയോന്‍ മരിച്ചയുടനെ

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org