സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [17]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 8 [17-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [17]
Q

മിദിയാന്‍കാരോട് യുദ്ധത്തിനു പോയപ്പോള്‍ ഗിദെയോന്‍ വിളിക്കാഞ്ഞത് ആരെ ? (8:1)

A

എഫ്രായിംകാരെ

Q

അബിയേസറിലെ മുന്തിരിക്കൊയ്ത്തിനെക്കാള്‍ മെച്ചം എന്ത് ? (8:2)

A

എഫ്രായിമിലെ കാലാപെറുക്കല്‍

Q

................... ഗിദെയോനും അവനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറുപേരും ശത്രുക്കളെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ജോര്‍ദാന്റെ മറുകര കടന്നു. ? (8:4)

A

നന്നേ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നിട്ടും

Q

എട്ടാം അധ്യായത്തിലെ മിദിയാന്‍ രാജാക്കന്മാര്‍ ? (8:5)

A

സേബാ, സല്‍മുന്നാ

Q

എന്തിന് നിന്റെ പട്ടാളത്തിന് ഞങ്ങള്‍ അപ്പം തരണം? ആരുടെ വാക്കുകള്‍ ? (8:6)

A

സുക്കോത്തിലെ പ്രമാണികളുടെ

Q

സുക്കോത്തു ദേശക്കാരെപ്പോലെ ഗിദെയോനു മറുപടി നല്കിയത് ആര് ? (8:7)

A

പെനുവേല്‍ നിവാസികള്‍

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org