സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [16]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 7 [16-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [16]
Q

മിദിയാന്‍കാരുടെ താവളത്തിലേക്ക് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വന്ന ബാര്‍ലിയപ്പത്തെ സ്‌നേഹിതന്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ ? (7:14)

A

ഇസ്രായേല്യനായ യോവാഷിന്റെ പുത്രന്‍ ഗിദെയോന്റെ വാള്‍

Q

ജനത്തില്‍നിന്ന് കാഹളങ്ങളും ഭരണികളും ശേഖരിച്ചത് ആര്‍ ? (7:7)

A

വെള്ളം നക്കിക്കുടിച്ച മുന്നൂറുപേര്‍

Q

മിദിയാന്റെ താവളം ഏതു താഴ്‌വരയില്‍ ? (7:1)

A

വടക്ക് മോറിയാക്കുന്നിന്റെ

Q

ഭടന്മാര്‍ കാവല്‍ മാറുന്നതെപ്പോള്‍ ? (7:19)

A

മധ്യയാമാരംഭത്തില്‍

Q

ഏഴാമധ്യായത്തിലെ മിദിയാന്‍ പ്രഭുക്കള്‍ ആര് ?

A

ഓറെബ്, സേബ്

Q

ഓറെബിനെ കൊന്നതെവിടെവച്ച് ? (7:25)

A

ഓറെബ് ശില

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org