എൻ.എസ്.എസ് ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി

എൻ.എസ്.എസ് ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി

യുവക്ഷേത്ര കോളേജ് എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റ് SF9 ൻ്റ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിസംബർ 26 മുതൽ ജനുവരി 1 വരെ നടത്തുന്ന കൂടാരം എന്ന ക്യാബിൽ പാലക്കാട് അഗ്നി സുരക്ഷാ സേന പരിശീലനം നല്കി. പരിപാടിക്ക് കോങ്ങാട് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ഷാജി, എൻ.എസ്.എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എം. ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നല്കി.

Related Stories

No stories found.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org