“അകൃത്യം” പ്രകാശനം ചെയ്തു

“അകൃത്യം” പ്രകാശനം ചെയ്തു
ആനമൂളി കെ.സി.വൈ.എം അംഗങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം " അകൃത്യം " പാലക്കാട് രൂപത സഹായ മെത്രാൻ മാർ പീറ്റർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

Related Stories

No stories found.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org