ചതുർദിന നോളജ് എക്സ്ട്ടെൻഷൻ പ്രോഗ്രാം

ചതുർദിന നോളജ് എക്സ്ട്ടെൻഷൻ പ്രോഗ്രാം

വിജയമാതാ ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചതുർദിന നോളജ് എക്സ്ട്ടെൻഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ  യുവക്ഷേത്ര കോളേജ് വിദ്യാത്ഥികൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ അഡ്വ.ഡോ.ടോമി ആൻ്റണി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ റവ.ഡോ.ലാലു ഓലിക്കൽ കോഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി. കീർത്തി.എം.എസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം.

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org