ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ആസ്പത്രിവാസം നീണ്ടേക്കും

ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ആസ്പത്രിവാസം നീണ്ടേക്കും

മുമ്പു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ അൽപം കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പാ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന് വത്തിക്കാൻ വക്താവ് മത്തെയോ ബ്രൂണി അറിയിച്ചു. സുഖപ്രാപ്തി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനാണ് അതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എഴു ദിവസത്തെ ആശുപത്രിവാസമാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

വൻകുടൽ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി ജൂലൈ 4 നാണ് പാപ്പായെ റോമിലെ ജെമെല്ലി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ജൂലൈ 12 ഞായറാഴ്ച ആശുപത്രിയുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടകരെ കാണുകയും ആശീർവാദവും സന്ദേശവും നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org